Beschuldigd van verzekeringsfraude?

Beschuldigd van verzekeringsfraude?

Wordt u door uw verzekeraar beschuldigd van fraude, terecht of onterecht? Dan kan dit grote gevolgen vandien hebben. Bij verzekeringsfraude zal uw verzekeraar namelijk maatregelen tegen u treffen. Zo kunt u bijvoorbeeld geen schadevergoeding krijgen of uw gegevens worden opgenomen in een van de waarschuwings registers waardoor u ook geen andere verzekeringen af zult kunnen sluiten. Wilt u weten wat u daar iets tegen kunt doen? Lees dan gauw verder!

Gegronde verdenking

U kunt gelukkig niet zomaar beschuldigd worden van fraude door uw verzekeraar. Er moet sprake zijn van een gegronde verdenking dat u opzettelijk uw verzekeraar hebt geprobeerd te misleiden. Wordt u beschuldigd van fraude, dan is het verstandig een advocatenkantoor zoals Advocatenkantoorphea.nl in de hand te nemen.

Verschillende soorten verzekeringsfraude

Bij het afsluiten van een verzekering zal de verzekeraar verschillende vragen stellen. Aan de hand van uw antwoorden bepaald deze of hij wel of niet een overeenkomst met u aan wilt gaan. Afhankelijk van het type verzekering zullen de vragen verschillen, maar u bent wettelijk verplicht om de vragen altijd naar waarheid te beantwoorden. Wanneer u opzettelijk informatie weglaat of verkeerde informatie zal geven, dan is dit schending van uw mededelingsplicht. Dit type fraude komt vaak pas aan het licht wanneer iemand een beroep doet op de verzekering bij een bepaalde schade situatie. Een andere vorm van fraude is wanneer u onjuiste informatie opgeeft om zo een hogere schade-uitkering te krijgen. Bij een schadeclaim bent u wettelijk verplicht om de verzekeraar alle informatie te geven die nodig is om de schade te beoordelen. U mag hierbij dus geen informatie achterhouden of bijvoorbeeld eerder gemaakte schade aan toevoegen.

Eventuele gevolgen van verzekeringsfraude

De uitkomst van een onderzoek na een schadeclaim kan zijn dat de de verzekerde de verzekeraar opzettelijk misleidt heeft, ofwel verzekeringsfraude. Of dit nou terecht of onterecht is, de verzekeraar zal in dit geval gevolgen willen verbinden aan deze vastgestelde verzekeringsfraude. Bij deze gevolgen kun je denken aan weigering van de dekking, of bijvoorbeeld beëindiging van de verzekering.  Echter kunnen niet alle verzekeringen stopgezet worden. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat niet altijd toegestaan. Wat wel een ander gevolg kan zijn is een opname van je persoonsgegevens in een register voor verzekeraars, ofwel de stichting CIS. De maximale duur van deze registratie is acht jaar. Hierdoor wordt het afsluiten van andere verzekeringen erg lastig.

Conclusie

De hierboven genoemde gevolgen zijn maar een aantal maatregelen die getroffen kunnen worden bij verzekeringsfraude. Uiteraard moet de verzekeraar behoorlijk wat onderzoek verrichten en kunnen uitsluiten dat het niet om een misverstand of vergissing gaat voordat dit gebeurt. Mocht u ten onrechte beschuldigd worden van verzekeringsfraude, dan is het beste advies om een gespecialiseerde advocaat in de hand te nemen. Deze zal u kunnen wijzen op uw rechten en adviseren welke stappen u kunt ondernemen.

Reacties zijn gesloten.